PTS prövar texttelefoni i mobilen

2005-01-17

PTS har inlett ett försök för att ta texttelefonin in i mobiltelefoner och datorer.

Projektet drivs av Tolkcentralen i Örebro och pågår till sommaren 2006. Målet är att öka tillgängligheten till texttelefoni och att ge bland andra döva och hörselskadade större möjligheter att kommunicera.

Pressmeddelande