Tolk i fickan förbättrar dövas möjlighet att kommunicera med hörande

2005-04-07

PTS inleder nu ett utvecklingsprojekt med en tolkcentral som ska erbjuda teckenspråkstolkning på distans via 3G-telefoner.