Försök ska ge mer lättillgänglig ljudbaserad information för synskadade och läshandikappade

2006-11-06

Post- och telestyrelsen, PTS, upphandlar två försök som ger mer lättillgänglig ljudbaserad information för synskadade och läshandikappade.

Ett av försöken handlar om distribution av taltidningar till bland annat dator och mobiltelefon. Målgrupp för försöket är personer med synskada eller andra former av läshandikapp. Försöket kommer också att undersöka en typ av röstbrevlåda för ljudburen personlig information, till exempel från bank eller hälsovård.

Teknik- och tjänsteutvecklingen i försöket genomförs i huvudsak av Audio To Me AB på uppdrag av Santa Anna IT Research Institute AB. Upphandlingen omfattar totalt cirka 3,1 miljoner kronor och försöket pågår mellan oktober 2006 och juni 2007.

Det andra försöket ska arbeta med strömmande läsning i IP-tv och mobiltelefon för personer med läshandikapp. Målet är att öka tillgängligheten till tal- och ljudböcker, e-läromedel och tidningar med mera. Upphandlingen omfattar totalt cirka 3,1 miljoner kronor och försöket kommer att genomföras av e-Centret i Vällingby under 2006 och 2007.

Ljudbaserad information för personer med funktionshinder distribueras i dag på många olika sätt. Ofta används specialutvecklade lösningar för att nå ut med taltidningar, till exempel radiotidning via FM-bandet eller postdistribuerade kassetter och cd-skivor. Staten lägger årligen 100 miljoner kronor på distribution av ljud till funktionshindrade. Distribution via Internet till dator, IP- eller digital-tv och mobiltelefoner ger förutsättningar för mer kostnadseffektiva och lättillgängliga tjänster.

PTS upphandlar en rad kommunikationstjänster för personer med funktionshinder. PTS medverkar också till att utveckla nya tjänster så att funktionshindrades möjligheter till kommunikation förbättras.

För mer information:
Malin Wahlquist, enheten för samhällsåtaganden, tfn: 08-678 56 57.