Rapport om tjänster och produkter för navigering, alarmering och positionering för funktionshindrade

2006-04-04

Rapporten är en överblick av de tjänster och produkter för navigering, alarmering och positionering som finns på marknaden.

I rapporten finns information om de försöksprojekt och utredningar som gjorts inom området även information om de olika komponenter som ett komplett navigeringssystem består av. Dessutom redogör rapporten för de speciella förutsättningar som olika grupper av funktionshindrade har.

Rapporten visar också vilka försök inom området som pågår och vilka försök som PTS skulle kunna bidra i för att viktiga funktioner inom teleområdet ska vara tillgängliga för funktionshindrade.

Kartläggningen är utförd av KTH, Institutionen för tal, musik och hörsel på uppdrag av PTS.

Rapporten