Seminarium om navigering, alarmering och positionering

2006-02-06

Du är välkommen att gå på seminarium om navigering, alarmering och positionering den 14 februari på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Seminariet är kostnadsfritt och ingen förhandsanmälan behövs.

För personer med ett funktionshinder kan självständig orientering i en okänd miljö te sig mycket svår eller t.o.m. omöjlig. Post- och telestyrelsen har uppmärksammat den potential för funktionshindrade personer som GPS, GSM, 3G, RFID m fl. tekniska system erbjuder, men också de problem det är förknippat med att göra systemen tillgängliga för dessa grupper. Förstudien har huvudsakligen genomförts under hösten 2005 och syftet är att inventera behov och möjligheter för personer med funktionshinder att förflytta sig säkert och självständigt utomhus.

Projektet har finansierats av Post- och telestyrelsen och drivits av KTH, Institutionen för Tal, musik och hörsel i nära samarbete med Hjälpmedelsinstitutet.

Nu är en preliminär rapport färdig. Projektet presenteras den 14 februari klockan 15.00 – 17.00. Projektledaren Jan-Ingvar Lindström kommer att redogöra för såväl upplägg som genomförande och resultat av projektet.

Tid: Tisdagen den 14 februari kl. 15.00 – 17.00
Plats: KTH, Institutionen för Tal, Musik och Hörsel
Rum: Fantum
Adress: Lindstedtsvägen 24

Mer information om seminariet
En preliminär version av rapporten kan laddas ned ifrån länken ovan.