Tillgänglig kommunikation för funktionshindrade

2006-01-13

I rapporten "Tillgänglig kommunikation för funktionshindrade" presenterar PTS sin strategi för att uppnå de handikappolitiska målen till och med 2010.