Bättre mobil videotelefoni krävs enligt rapport från Hjälpmedelsinstitutet

2007-09-13

Under våren har Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med PTS och Konsumentverket testat och utvärderat 3G-telefoner utifrån ett användarperspektiv. Testerna visar att mobil videotelefoni behöver förbättras för att fungera bra för döva, hörselskadade och dövblinda.

I ett pressmeddelande från Hjälpmedelsinstitutet framhålls sex förslag till förbättringar av 3G-telefoner som extra viktiga, däribland högre bildväxlingsfrekvens vid videosamtal och bättre synkronisering av ljud och bild.

Se Hjälpmedelsinstitutets pressmeddelande här.

Resultaten av testerna presenteras i rapporten ”Användartest av 3G-telefoner – utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov” (pdf).