PTS förlänger avtal med Audio 4 all

2007-10-11

Post- och telestyrelsen, PTS, har beslutat att förlänga försöksprojektet Audio4all som syftar till att distribuera exempelvis samhällsinformation och taltidningar via talat media. Målgruppen är personer med synskada eller läs- och skrivhandikapp.

Projektet omfattar även en tjänst för ljudbaserad personlig information via vilken användaren kan få tillgång till information av privat karaktär utan att vara beroende av hjälp från annan person. Tjänsten fungerar som en ljudbrevlåda där olika källor som, bank, läkare och hemtjänst kan lämna personliga meddelanden som användaren får uppläst via sin mobil, dator eller IP-tv.

Audio4all är ett av de försöksprojekt som PTS bedriver i syfte att förbättra funktionshindrade personers möjligheter till kommunikation.

Positiva resultat från första avtalsperioden

Projektets mål har hittills varit att utveckla flexibla verktyg för distribution av ljudburen information samt för att enkelt kunna navigera i denna. Målet har även varit att kartlägga målgrupp och behovsbild och utvärdera användarnyttan av Audio4all-tjänster i en större pilotmiljö. Resultaten har varit positiva.

PTS har därför beslutat att gå vidare med en fördjupning av tjänsteinnehållet, främst avseende personlig vård- och omsorgsinformation respektive banktjänster som varit de mest efterfrågade tjänsterna enligt den behovsinventering som gjorts bland målgrupperna. Projektet är förlängt till den sista juni, 2008.

Läs mer om försöket med Audio4all

För mer information:
Malin Wahlquist, enheten för tillgänglighet, tfn: 0708-11 40 78