PTS förlänger avtal med Eniro 118 118

2007-12-18

Post- och telestyrelsen, PTS, har beslutat att Eniro 118 118 får fortsätta som leverantör av förmedlingstjänsten för texttelefoni. Tjänsten förmedlar samtal mellan personer som är döva, hörselskadade eller talskadade och som använder texttelefoner, och personer som använder vanliga telefoner.

Förmedlingstjänst för texttelefoni är en av de åtta tjänster som PTS upphandlar för att tillgodose de behov som personer med funktionsnedsättningar har av särskilda elektroniska kommunikationstjänster och posttjänster. Det nya avtalet gäller i två år från och med 1 april 2008.

Mer information om förmedlingstjänsten för texttelefoni

För mer information:
Karin Bekking, enheten för tillgänglighet, tfn: 08-678 55 00