Alternativ till Svensk Kassaservice - Information till personer med funktionsnedsättning

2008-06-11

PTS har startat en informations- och utbildningskampanj om alternativ till Svensk Kassaservice. För personer med funktionsnedsättning finns information på teckenspråk, ljud och som lättläst svenska.

Allt färre använder Svensk Kassaservice. Det kommer därför att avvecklas, efter ett beslut i riksdagen. PTS har fått i uppdrag av regeringen att informera och utbilda om alternativa sätt att ta ut pengar och betala räkningar.

Teckenspråk, ljud och lättläst

Allt informations- och utbildningsmaterial finns samlat på webbplatsen www.betalinfo.se. Där finns PTS informationsbroschyr på teckenspråk (se direkt eller ladda ned), som ljudinspelning (lyssna direkt, ladda ned eller beställ på cd) och som lättläst svenska.

Personlig hjälp via telefon

Den som vill ha personlig hjälp kan ringa PTS upplysningstjänst på 0770-33 98 98. Den är öppen helgfria vardagar kl. 9-15 och ett samtal kostar som ett vanligt telefonsamtal. Upplysningstjänsten kan berätta mer om alternativen och även hjälpa till med adress och telefonnummer till en bank eller butik där man kan göra vissa banktjänster.

Material på alla kassaservicekontor

PTS informationsmaterial finns på alla kassaservicekontor och delas även ut till dem som gör kassatjänster via Postens lantbrevbärare. I broschyren finns information om alternativa format anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Information till kommunerna

Myndigheten har informerat kommunerna om vilket material som finns och hur de kostnadsfritt kan beställa det, och bett kommunerna vidarebefordra informationen till hemtjänsten, socialtjänsten, informationsavdelningen och andra kommunala instanser som bör känna till detta.
 
PTS gör inga direktutskick till personer med funktionsnedsättning, eftersom myndigheten inte har tillgång till sådana personuppgifter.

Personer med funktionsnedsättning i glesbygd

Myndigheten arbetar för att de som är över 80 år eller har en funktionsnedsättning och gör kassaärenden via så kallad utsträckt lantbrevbärarservice, ska få motsvarande service även i framtiden. PTS kommer att påbörja en upphandling av denna tjänst inom den närmaste tiden.

För mer information:
Fredrik Pallin, tf pressekreterare för PTS informations- och utbildningsuppdrag, 0706-50 99 50
För pressbilder, nyhetsgrafik etc. besök www.betalinfo.se/press