Läsaren 1.0 tävlar i Guldlänken

2008-03-10

PTS försöksprojekt Läsaren 1.0 – ett exempel på e-Inclusion är ett av de 15 bidrag som har gått vidare i Guldlänken, tävlingen om Sveriges mest innovativa e-tjänst i offentlig sektor. Läsaren 1.0 gör det möjligt för personer med lässvårigheter att ta del av information utifrån sina unika behov. Det kan vara i form av text, ljud och bild i teven, datorn eller i mobiltelefonen.

Projektet vänder sig främst till personer som har läs- och skrivsvårigheter, men också personer med lindrig utvecklingsstörning. Förståelsen för en text ökar genom att man samtidigt som man lyssnar på en talbok kan se texten i valfri storlek, med valfritt teckensnitt och valfri kontrast. Texten kan också göras ännu tydligare med hjälp av bilder, exempelvis kan en text om vatten illustreras med en rinnande vattenkran.

Läsaren 1.0 spelar upp information lagrad i DAISY-format, vilket är en standard för digitala talböcker. Applikationen Läsaren 1.0, är anpassad för att man ska kunna styra och navigera i strömmande information via TV. Applikationen är även förberedd för anpassningar till mobil och dator.

Läs mer om Guldlänken

Läs mer om Läsaren 1.0

För mer information:
Malin Wahlquist, enheten för tillgänglighet, tfn: 0708-11 40 78