Nu kan användare av Teletal få anteckningar i blindskrift

2008-10-01

Från och med den första oktober erbjuder tjänsten Teletal blindskrift till sina kunder.

Teletal stödjer personer som på grund av sin funktionsnedsättning har svårt att använda telefonen. En tolk, som kan tolka svårförstått tal, tolkar eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtalet. Efter samtalet skickar Teletal anteckningar via post, e-post eller fax till den person som begärt stödet.

När Teletal nu erbjuder blindskrift kan människor med nedsatt syn få anteckningar i ett format som bättre stämmer överens med ens behov.