Möt PTS på Kvalitetsmässan

2009-11-13

Kommunikationsmyndigheten PTS deltar på Kvalitetsmässan i Göteborg 17-19 november. Under mässan kommer myndigheten att presentera tjänster och projekt för tillgänglig kommunikation.

Kvalitetsmässan är en stor konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. I år äger mässan rum 17-19 november, på Svenska mässan i Göteborg. Mer information om Kvalitetsmässan finns på www.kvalitetsmassan.se.

PTS är på plats under hela Kvalitetsmässan för att presentera utvecklingsprojekten Läsaren och E-adept, samt tjänsten Bildtelefoni.

– De här tjänsterna och projekten syftar till att förbättra möjligheterna till kommunikation för personer med funktionsnedsättning. Kvalitetsmässan är ett bra tillfälle att öka kännedomen om de tjänster och projekt som PTS har bidragit till, säger Marianne Treschow, PTS generaldirektör.

PTS monter finns på plats B08:03, som ligger på mässbyggnadens första våning.

PTS ansvarar för att de handikappolitiska målen uppfylls inom sektorn elektronisk kommunikation och post. Myndigheten arbetar för ökad tillgänglighet och användbarhet inom elektronisk kommunikation och post. PTS vision är att alla ska kunna ta del av informationssamhället.

För mer information:
Malin Wahlquist, enheten för tillgänglighet, 070-811 40 78, e-post: malin.wahlquist@pts.se