Var med och påverka med IT-frågan

2009-05-19

IT-frågan är projektet som undersöker vad personer med funktions­nedsättning har för åsikter om IT och telekom. Just nu pågår årets första upplaga av undersökningen. Fram till den 1 juni finns möjligheten att svara på frågor om bland annat mobiltelefoner. Vill du vara med?

Syftet med IT-frågan är att via webbenkäter samla in synpunkter och önskemål från personer med funktionsnedsättning kring ämnena IT och telekom. Resultaten från undersökningen sprids sedan till bland annat beslutsfattare och tjänsteleverantörer. Tanken är att uppmärksamma de behov som finns. 

IT-frågan riktar sig till en rad målgrupper, som exempelvis personer med läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning, personer med hörselnedsättning samt personer med lindrig utvecklingsstörning.

Projektet IT-frågan drivs av kommunikationsmyndigheten PTS och Hjälpmedelsinstitutet. Två gånger om året läggs webbenkäterna ut.
IT-frågan nås via www.hi.se/itfragan. Sista datum för att besvara enkäten är den 1 juni.

För mer information:
Karin Bekking, enheten för tillgänglighet, tfn: 08 – 678 55 00
karin.bekking@pts.se