PTS finansierar studie om animerad teckenspråkstolkning

2009-09-18

Kommunikationsmyndigheten PTS har beslutat att finansiera en förstudie om så kallad animerad teckenspråkstolkning. Studien kommer att utföras vid KTH.

Animerad teckenspråkstolkning innebär att en särskild teckenspråksavatar översätter text till teckenspråk. Till exempel kan det handla om att översätta textremsan i en TV-ruta. 

PTS har beslutat att, tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet, finansiera en förstudie på området. Studien kommer att utföras vid Kungliga Tekniska Högskolan, på Institutionen för tal, musik och hörsel. Förstudien börjar den 1 oktober och pågår i åtta månader.

PTS och Hjälpmedelsinstitutet har beviljat varsitt bidrag på 175 000 kronor.

För mer information
Karin Bekking, enheten för tillgänglighet, 08-678 58 28, karin.bekking@pts.se