PTS ska uppnå handikappolitiska mål genom nytt synsätt

2009-04-07

Med hjälp av ett nytt synsätt ska PTS uppfylla de handikappolitiska målen. Det är ett av budskapen i den sektorsrapport som PTS nyligen lämnade in till regeringen. Bland annat kommer ”Design för alla” att vara en viktig princip.

Kommunikationsmyndigheten PTS är en av 14 myndigheter som ansvarar för att handikappolitiken förverkligas. För att uppnå de handikappolitiska målen kommer PTS nu att arbeta mer med ett generellt perspektiv, där en större grupp inkluderas redan från början. Syftet med det nya synsättet är att det i framtiden inte ska behöva finnas så många särlösningar.
– Vi framhåller principen ”Design för alla”. Det innebär att samhället redan från början ska fungera för alla individer, säger Helena Bäckström, chef för enheten för tillgänglighet på PTS.  

PTS kommer även fortsättningsvis att upprätthålla en hög ambitionsnivå när det gäller att ta fram speciella och behovsanpassade kommunikationslösningar, för konsumenter med funktionsnedsättning och speciella behov.
– På så sätt kan PTS se till att en större grupp av individer, med olika behov, får tillgång till kommunikationstjänster, säger Helena Bäckström.  

Om sektorsrapporten 

Samtliga 14 så kallade sektorsmyndigheter har fått i uppdrag av regeringen att bland annat redogöra för de insatser som har genomförts, beskriva utvecklingen och göra en bedömning av behov och prioriteringar. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, kommer att sammanställa myndigheternas rapporter.

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Läs hela rapporten.