Start för IT-support

2009-12-03

Nu har det startat en IT-support för äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i Bromma och Norrtälje. Oavsett om problemet gäller till exempel datorn eller mobiltelefonen ska det vara möjligt att ringa en och samma support för att få hjälp.

Många äldre och personer med funktionsnedsättning har efterfrågat möjligheten att kunna få hjälp av någon som kan ta ett större ansvar om man har olika typer av problem med exempelvis sin dator eller mobiltelefon. Ibland kan det till exempel vara svårt att veta om ett fel eller problem beror på programvaran, bredbandet eller utrustningen.

Hjälp inom olika områden

Projektet IT-support, där kommunikationsmyndigheten PTS är en av deltagarna, syftar till att skapa en support som kan erbjuda hjälp inom en rad olika områden. Till exempel kan det handla om hjälp med att skicka e-post på en dator eller att få ett synhjälpmedel att fungera i en viss datormiljö. Förhoppningen är att projektet ska bidra till att äldre och personer med funktionsnedsättning får lika möjligheter som andra att använda olika IT-produkter och e-tjänster.

IT-supporten, som öppnade den 1 december, är tillgänglig för äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i Bromma eller Norrtälje. Från och med mars 2010 kommer IT-supporten också att erbjudas i Mölndal.

Projektet pågår i två år och drivs av Hjälpmedelsinstitutet. PTS är en av samarbetsorganisationerna.

Mer information om IT-support finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats, www.hi.se/itsupport.

För mer information
Robert Hecht, handläggare PTS enhet för tillgänglighet, tel:073-066 57 15, e-post: robert.hecht@pts.se