Ta chansen att besvara IT-frågan

2009-10-12

I dag startar en ny omgång av IT-frågan - projektet som undersöker vad personer med funktionsnedsättning anser om IT och telekom. Höstens enkät handlar bland annat om sjukvårdsrådgivning.

Projektet IT-frågan går ut på att, via webbenkäter, samla in synpunkter och önskemål om IT och telekom från personer med funktionsnedsättning. Resultaten från undersökningen sprids sedan bland annat till beslutsfattare och tjänsteleverantörer. Syftet med IT-frågan är att uppmärksamma de behov som finns.

I dag startar årets andra omgång av undersökningen. Den här gången innehåller webbenkäterna bland annat frågor om kontakten med hälso- och sjukvården. Dessutom finns det frågor om till exempel tv-utrustning.

IT-frågan går att nå via www.hi.se/itfragan. Sista datum för att besvara enkäten är den 16 november.

IT-frågan drivs av kommunikationsmyndigheten PTS och Hjälpmedelsinstitutet. Webbenkäterna läggs ut två gånger om året.

För mer information
Elin Emsheimer, enheten för tillgänglighet, tfn: 073-644 55 61, e-post:
elin.emsheimer@pts.se
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55