I dag startar en ny omgång av IT-frågan

2010-03-18

Projektet IT-frågan undersöker vad personer med funktionsnedsättning anser om IT och telekom. I dag startar en ny omgång av undersökningen. Den här gången handlar frågorna bland annat om e-tjänster och sociala medier.

Kommunikationsmyndigheten PTS vill göra kommunikationen tillgänglig för alla – oavsett funktionsförmåga. PTS arbetar med tjänster och projekt för personer med funktionsnedsättning.

Projektet IT-frågan samlar in åsikter från personer med funktionsnedsättning om IT och telekom. Det sker genom webbenkäter. Tanken med IT-frågan är att uppmärksamma olika behov som finns vad gäller IT och telekom. Förhoppningen är att projektet ska bidra till att skapa ett forum för dialog mellan till exempel olika målgrupper och dem som levererar tjänster.

I dag startar en ny omgång av undersökningen. Den här gången handlar enkäten bland annat om användning av olika e-tjänster, till exempel via olika myndigheters webbplatser. Enkäten innehåller även frågor om sociala medier, som exempelvis Youtube.  

IT-frågan går att nå via www.hi.se/itfragan. Sista datum för att besvara enkäten är den 26 april.

Projektet IT-frågan drivs av PTS och Hjälpmedelsinstitutet. Under 2010 kommer ytterligare en undersökning att genomföras. 

För mer information
Anna Boström, tf. chef enheten för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55