Internetbankernas tillgänglighet kan förbättras

2010-11-02

Kommunikationsmyndigheten PTS har beställt en undersökning om tillgänglighet till Internetbanker för personer med funktions­nedsättning. Enligt undersökningen finns det vissa brister vad gäller tillgängligheten. Undersökningen är en del i PTS arbete med ett regeringsuppdrag om grundläggande betaltjänster.

PTS har gett företaget Funka Nu AB i uppdrag att undersöka tillgängligheten vid ett antal olika Internetbanker. Syftet har varit att undersöka hur användbara Internetbanker är för personer med funktionsnedsättning, t.ex. vid betalning av räkningar.

Bakgrunden är att PTS har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur särskilt äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd ska kunna betala räkningar och ta ut pengar efter juni 2012, då avtalen för grundläggande betaltjänster har löpt ut. Undersökningen är en del i detta uppdrag.

Sammanlagt har Funka granskat fem olika Internetbanker. Undersökningen visar att det finns problem hos samtliga banker, men att omfattningen varierar. Till exempel kan tjänsternas gränssnitt skapa problem för personer som använder olika typer av hjälpmedel för bl.a. ögon- eller röststyrning, uppläsning och lässtöd. Lösningarna för att logga in och styrka sin identitet i samband med betalning är också i många fall krångliga och kräver mycket av användarna.

De undersökta Internetbankerna fungerar olika bra beroende på vilka funktionsnedsättningar användarna har.

De berörda bankerna har också fått ta del av sina respektive resultat. Det har skett genom skriftliga och muntliga presentationer.

Läs undersökningen om Internetbanker.

PTS har också beställt en liknande undersökning kring telefonbanker av företagen ETU och Improve Your Life. Den undersökningen visar bl.a. att det finns förbättringsmöjligheter vad gäller inloggning via bankdosa.

Läs undersökningen om telefonbanker.

Resultaten underlag för analys

Resultaten från de olika undersökningarna kommer nu att ligga till grund för en analys om hur statens ansvar för grundläggande betaltjänster ska utformas, samt om det i framtiden går att i större utsträckning använda elektroniska kommunikationstjänster i samband med bankärenden.

I december kommer PTS att redovisa uppdraget om betaltjänster till regeringen, och då ge förslag på åtgärder. 

För mer information
Anna Boström, tf. chef PTS enhet för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55