PTS finansierar IT-utbildning för äldre med funktionsnedsättning

2010-06-15

Kommunikationsmyndigheten PTS arbetar för att informations­samhället ska bli tillgängligt för fler. Nu har PTS beslutat att finansiera IT-utbildningar som tar hänsyn till behoven hos äldre personer med funktionsnedsättning.

Föreningen Seniornet Sweden anordnar IT-utbildningar för äldre, på olika platser runt om i Sverige. Men för den som har problem med exempelvis hörseln, synen eller finmotoriken kan möjligheterna att delta ibland vara begränsade. Anledningen kan till exempel vara att det saknas tillräcklig kunskap om förutsättningar vid olika funktionsnedsättningar.

PTS har nu beslutat att finansiera ett projekt som ska öka möjligheterna för äldre personer med särskilda behov att delta i Seniornet Swedens utbildningar. Syftet är att fler äldre med funktionsnedsättning ska kunna använda elektronisk kommunikation.

Projektet kommer bland annat att ta fram informationsmaterial och köpa in utrustning.

PTS finansiering av projektet uppgår till nära en miljon kronor.

För mer information
Anna Boström, tf. chef enheten för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55