PTS finansierar projekt med teckentolkade webbsändningar

2010-07-05

Kommunikationsmyndigheten PTS finansierar ett projekt för att öka tillgängligheten vid tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Tanken är att tv-sändningar ska kunna textas och tolkas i realtid. 

Projektet, som finansieras av PTS, syftar till att visa hur tv-sändningar kan göras mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Tanken är att användaren ska kunna välja mellan att få tolkning via text eller teckenspråk.

Produktionen av webbsändningarna sker med hjälp av öppna lösningar, som är fria för alla att använda.

I samband med Handikappförbundens arrangemang på Almedalsveckan, 4-10 juli, kommer tekniken att demonstreras. Bland annat kommer utfrågningar av de sju riksdagspartierna att direktsändas, och tolkas genom text och teckenspråk.

Erfarenheterna från de här sändningarna kommer sedan att sammanställas ur ett tekniskt perspektiv och ett användarperspektiv.

Webbsändningarna går att se via Handikappförbundens webbplats, www.handikappforbunden.se.

I projektet ingår PTS, Handikappförbunden och företaget WestreamU.

För mer information 
Anna Boström, tf. chef enheten för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23 eller PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55