PTS finansierar vidareutveckling av IT-support i hemmet

2010-05-21

Kommunikationsmyndigheten PTS har beslutat att finansiera projektet IT-support i hemmet. Supporten vänder sig till äldre och personer med funktionsnedsättning och ska kunna hjälpa till inom en rad olika områden. Försöksverksamheten pågår just nu i Bromma, Norrtälje och Mölndal. PTS bidrag till projektet är på nära en miljon kronor.

Många äldre och personer med funktionsnedsättning har efterfrågat möjligheten att kunna få hjälp av någon som kan ta ett större ansvar om man har olika typer av problem, exempelvis med sin dator eller mobiltelefon. Ibland kan det till exempel vara svårt att veta om problemet beror på programvaran, bredbandet eller utrustningen.

IT-support inom olika områden

Projektet IT-support i hemmet, som riktar sig till äldre och personer med funktionsnedsättning, går ut på att få till en IT-support som tar ett större ansvar och kan hjälpa till inom en rad olika områden. Oavsett om problemet gäller till exempel datorn eller mobiltelefonen ska det vara möjligt att ringa en och samma support för att få hjälp.

IT-supporten öppnade den 1 december 2009 och är just nu tillgänglig för äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i Bromma, Mölndal eller Norrtälje.

Projektet vidareutvecklas

PTS har nu beslutat att finansiera projektet med nära en miljon kronor. Pengarna kan bland annat komma att användas till förbättrade öppettider och utveckling av affärsmodeller för en nationell IT-support.

– IT-support i hemmet bidrar till att äldre och personer med funktionsnedsättning får större möjligheter att använda olika e-tjänster och IT-produkter. Det är viktigt att alla kan ta del av informationssamhället eftersom mer och mer av viktig information bara finns tillgängligt via Internet. Genom PTS finansiering får nu projektet goda förutsättningar att utvecklas ytterligare, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Det är Hjälpmedelsinstitutet som driver projektet IT-support i hemmet. Projektet finansieras även av Arvsfonden.

Mer information om IT-support i hemmet finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats, www.hi.se/itsupport.

För mer information
Anna Boström, tf. chef PTS enhet för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55