PTS undersöker tillgänglighet till Internetbanker

2010-10-11

Kommunikationsmyndigheten PTS har låtit genomföra en undersökning av tillgängligheten till Internetbanker för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen är en del i PTS arbete med ett regeringsuppdrag om grundläggande betaltjänster. Undersökningen kommer att presenteras i en rapport som beräknas vara klar i slutet av oktober.

PTS har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur särskilt äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd ska kunna betala räkningar och ta ut pengar efter den 1 juli 2012 då de nuvarande tjänsternas avtal har löpt ut.

För att kunna bedöma om statliga insatser behövs och hur de eventuellt kan utformas vill PTS få en bild av hur tillgängliga kommersiella betaltjänster är för att betala räkningar. En del i uppdraget är också att göra en analys av om det går att i större utsträckning använda elektroniska kommunikationstjänster i framtiden. PTS har därför gett företaget Funka Nu i uppdrag att undersöka tillgängligheten vid ett antal olika Internetbanker. Syftet är att undersöka vilka möjligheter personer med funktionsnedsättning har att t.ex. betala räkningar genom Internetbanker.

Rapport under arbete

Rapporten är fortfarande under arbete. Den beräknas vara färdig i slutet av oktober. De berörda bankerna kommer att få ta del av undersökningens resultat.

PTS har även beställt en liknande undersökning vad gäller möjligheterna att betala räkningar via telefonbanker av företagen ETU och Improve Your Life.

För mer information
Anna Boström, tf. chef PTS enhet för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55  

Om grundläggande betaltjänster

PTS har på regeringens uppdrag upphandlat grundläggande betaltjänster på orter och landsbygd där marknaden inte erbjuder dessa tjänster, det vill säga möjligheten att betala räkningar och ta ut pengar. PTS har även upphandlat grundläggande betaltjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd.

Avtalen för de grundläggande betaltjänsterna löper ut i juni 2012.