Påverka framtidens IT och telekom - besvara IT-frågan

2010-09-29

Nu har en ny omgång av IT-frågan startat. Höstens omgång innehåller bland annat frågor om riksdagsvalet.

IT-frågan är en webbenkät som undersöker vad personer med funktionsnedsättning har för åsikter om IT och telekom. Nu har höstens omgång av undersökningen startat. Den här gången innehåller IT-frågan bland annat frågor om riksdagsvalet och smartphones.

Sista datum för att besvara enkäten är den 5 november.

Syftet med IT-frågan är att uppmärksamma olika behov som finns vad gäller IT och telekom. Förhoppningen är att projektet ska bidra till att skapa ett forum för dialog mellan till exempel olika målgrupper och de som levererar tjänster.

Det är kommunikationsmyndigheten PTS och Hjälpmedelsinstitutet som står bakom IT-frågan. Mer information om IT-frågan finns på PTS webbplats, www.pts.se/itfragan.

Mer information
Anna Boström, tf. chef PTS enhet för konsumentfrågor, 073-644 55 23