Textsamtal blir mer flexibla

2010-09-29

Kommunikationsmyndigheten PTS har beslutat att finansiera en vidareutveckling av projektet Flexitext. Projektet ska göra det enklare att ringa textsamtal.

Många döva, hörselskadade och talskadade personer har behov av att kunna ringa textsamtal i miljöer där det inte finns några texttelefoner tillgängliga. Projektet Flexitext handlar om att göra det mer flexibelt att använda texttelefoni som kommunikationssätt. Projektet går bland annat ut på att göra det möjligt att ringa textsamtal mellan mobiltelefoner, datorer med Internetanslutning och analoga texttelefoner. Flexitext vänder sig även till hörande personer som behöver kommunicera med exempelvis döva. 

Ny projektfas 

Nu har PTS beslutat att finansiera ytterligare en fas i projektet. Under denna fas kommer nu existerande funktioner att utvecklas. Bland annat kommer Flexitext att kunna ta emot fler aktiva användare varje månad. Dessutom kommer projektet att utveckla nya funktioner, till exempel en mobilapplikation. En del i projektet handlar också om att nå ut med information till potentiella användare.

– En förhoppning är att Flexitext ska kunna bidra till att öka tillgängligheten till exempelvis kommuner och myndigheter. Det kan till exempel handla om att en handläggare på en myndighet kan kommunicera med en döv person genom ett textsamtal via datorn, säger Anna Boström, tf. chef för PTS enhet för konsumentfrågor.

Projektet pågår till och med år 2013.

Det är Tolkcentralen, Örebro läns landsting, som ansvarar för Flexitext.

Mer information
Anna Boström, tf. chef enheten för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23

Om textsamtal

Personer som är döva, hörselskadade eller talskadade kan använda textsamtal för sin kommunikation. Textsamtal innebär att text skickas mellan exempelvis döva personer som använder texttelefoner. Ett textsamtal kan också skickas mellan en texttelefon och förmedlingstjänsten Texttelefoni.se, som förmedlar samtalet till personer som använder vanlig taltelefon.