Elva projekt har valts ut i PTS innovationstävling

2010-07-05

Kommunikationsmyndigheten PTS har utvärderat samtliga ansökningar i myndighetens innovationstävling. PTS har nu beslutat vilka förslag som går vidare till den första projektfasen.

Under 2010 anordnar PTS en innovationstävling på temat ”Arbete och utbildning”. Syftet med tävlingen är att få fram smarta lösningar som kan öka möjligheterna till arbete och utbildning för personer med funktionsnedsättning.

Den 14 maj gick ansökningstiden ut. Sammanlagt kom det in 35 ansökningar.

Utvalda projekt inleder arbetet

Efter att ha granskat och utvärderat samtliga projektförslag har PTS valt ut elva projekt som går vidare från tävlingen till den första projektfasen. Under den fasen kommer projekten att ta fram ett mer omfattande underlag så att PTS kan säkra att det finns rätt förutsättningar att genomföra projektet på önskat sätt och med önskat resultat. Arbetet med denna så kallade förstudie får finansiering från PTS.

När projektens underlag har utvärderats fattar PTS beslut om vilka projekt som får fortsatt finansiering. Ett enskilt projekt kommer maximalt att tilldelas cirka två miljoner kronor över som längst en tvåårsperiod.

På måndag 5 juli kommer PTS generaldirektör Göran Marby att befinna sig i Almedalen och besöker kl. 15 Comai AB, ett av de företag som har blivit utvalt i innovationstävlingen. Comai AB har öppet hus kl. 15-18 på Södra Kyrkogatan 1.

På PTS webbplats, www.pts.se/innovation, finns information om de projekt som har valts ut.

För mer information
Anna Boström, tf. chef enheten för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23 eller PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55