Betala räkningar via tv:n med ny lösning

2011-05-18

Kommunikationsmyndigheten PTS stöder ett utvecklingsprojekt som ska göra det möjligt för fler att utföra tjänster digitalt. Fokus i projektet kommer att vara att personer som saknar dator och smart mobiltelefon ska kunna betala räkningar via sin tv.

Utvecklingsprojektet baseras på en produkt kallad ippi. Produkten är utvecklad av InView AB och uppnår högt ställda krav på tillgänglighet och användbarhet. Det är en lösning som innebär att en person kan kommunicera digitalt via ippi och befintlig tv även om han eller hon varken har dator eller smart mobiltelefon. Tv är en produkt som finns i nära nog alla hushåll i landet. Ippi nås via GSM-nätet som har en god täckning även i glesbygd.

Olika innehållsleverantörer kommer att kunna skapa och tillhandahålla tjänster för målgruppen i mobilapplikationer genom produkten. Matvarubutiker skulle exempelvis kunna skapa en applikation för att underlätta för äldre att beställa hem mat.

Fler inkluderas i det digitala samhället

Att kunna hantera sin ekonomi är en central del av människors vardag. PTS har analyserat möjligheten för personer med funktionsnedsättning att använda elektroniska kommunikationstjänster för betalning av räkningar. Dessa tillgänglighetsundersökningar visade att det är svårt för många människor att använda internetbanker till att betala räkningar.

 Projektet kommer därför specifikt att arbeta med intresserade banker för att bankernas mobilapplikationer ska kunna nås via tv:n. Användbarheten i mobilapplikationer kan i detta sammanhang vara enklare att påverka än utformningen av en Internetbank.

− För människor som inte är digitalt delaktiga blir tröskeln lägre att betala sina räkningar elektroniskt om de kan göra det på ett så bekant sätt som via tv:n. Eftersom även andra än bankerna kan tillhandahålla tjänster genom Ippi bedömer PTS att tjänsten har god potential att bidra till att fler människor inkluderas i det digitala samhället, säger Anna Boström, PTS enhetschef för konsumentfrågor.

I första hand är det marknaden som ska tillhandahålla elektroniska betaltjänster. PTS har i uppdrag att vid behov stimulera marknaden att erbjuda fler och bättre tjänster.

Mer information:
Anna Boström, chef PTS enhet för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23