Möt PTS på Kvalitetsmässan

2011-11-14

Post- och telestyrelsen (PTS) deltar på Kvalitetsmässan i Göteborg 15-17 november. Under mässan kommer myndigheten att presentera tjänster som ger stöd i kommunikation med personer som har en funktionsnedsättning.

Kvalitetsmässan är en stor konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. I år äger mässan rum 15-17 november, på Svenska mässan i Göteborg. Mer information om mässan finns på www.kvalitetsmassan.se.

PTS är på plats alla tre dagarna för att presentera förmedlingstjänsterna Bildtelefoni.net, Teletal, Texttelefoni och Flexitext. 

– De här tjänsterna gör det möjligt att kommunicera när den ena parten är exempelvis döv eller hörselskadad. Kvalitetsmässan är ett bra tillfälle att öka kännedomen om att det finns bra stöd för att exempelvis kommuner och myndigheter ska kunna föra en dialog med alla medborgare, säger Anna Boström, chef för PTS enhet för konsumentfrågor. 

Kommunikationslösningen Ippi presenteras

På plats i montern är även leverantören av kommunikationslösningen Ippi. Produkten Ippi, som skapats i ett utvecklingsprojekt finansierat av PTS, är en lösning som innebär att digitala tjänster kan utföras via tv:n. Projektet riktar sig till äldre och personer med funktionsnedsättning som saknar dator eller smart mobiltelefon. Ett område som kommer vara i fokus är att arbeta med intresserade banker för att bankernas mobilapplikationer ska kunna nås via tv:n.

Göran Marby i paneldebatt

Dessutom deltar även PTS generaldirektör Göran Marby i en paneldebatt om den digitala agendan. Vad är Sverige riktigt bra på och vad kan vi lära av andra länder?

PTS monter finns på plats B03:10, som ligger på mässbyggnadens första våning.

PTS ansvarar för att de handikappolitiska målen uppfylls inom sektorn elektronisk kommunikation och post. Målet för PTS arbete är tillgänglig kommunikation för alla – oavsett funktionsförmåga.

För mer information:
Anna Boström, chef för PTS enhet för konsumentfrågor, tfn: 073 - 644 55 23, e-post: anna.bostrom@pts.se