Ny storsatsning på bio för synskadade

2011-11-08

Nu drar ett projekt igång för att göra biovisningar tillgängliga för synskadade, något som med biografernas nya digitala visningsteknik får helt andra möjligheter. Projektet stöds av regeringen med 2,4 miljoner kronor och genomförs i samverkan av Svenska Filminstitutet och Post- och telestyrelsen.

Projektets målsättning är att hitta tekniska lösningar och genomföra försök som ökar tillgången och möjligheten för synskadade att uppleva film på biograf. Även andra grupper med särskilda behov, till exempel dyslektiker, ska omfattas av projektet. I de fallen handlar det om att använda samma teknik men med ett annat innehåll.

Sedan ett antal år bedrivs syntolkning av film på bio för synskadade på olika håll i landet. Ca 70 stycken visningar arrangeras per år, de flesta med stöd av från Svenska Filminstitutet.

Digital visningsteknik ger större möjligheter

Den verksamhet som ordnas i dag sker på analoga biografer och innebär att en syntolk i en mikrofon beskriver vad som händer visuellt i filmen. Att en person måste vara på plats och tolka live innebär att visningarna blir kostsamma och möjligheterna att arrangera dem begränsade.

I takt med att biograferna nu byter från analog till digital visningsteknik förbättras möjligheterna för synskadade att ta del av film på bio eftersom den planerade sändnings- och mottagningsutrustning som är nödvändig för syntolkning, därmed lättare kan kopplas till de projektorer som biograferna har i sina maskinrum. Hur det ska fungera tekniskt och praktisk ska projektet ge svar på innan sista december 2012.

Elisabeth Wengström, chef för enheten Film i hela landet på Svenska Filminstitutet:
- Vi ger sedan länge stöd till syntolkning av film, men detta arbete får helt nya förutsättningar i och med digitaliseringen. Det ska bli mycket spännande att utforska detta och se hur man kan göra bioupplevelsen tillgänglig för många fler.

Viviann Emanuelsson på SRF Riks:
- Jag ser verkligen fram emot en lösning som innebär att jag kan gå på bio när det passar mig– precis som alla andra.

Sven Eklöf på Dyslexiförbundet FMLS:
- Det är oerhört många människor som av olika skäl har svårt att läsa textremsan på bio. Kan vi nu tillsammans med de synskadade finna en lösning med uppläst textremsa innebär det att en mycket stor grupp människor äntligen kan gå på textad film med behållning.

En halv miljon har svårt att läsa textremsan

I dag finns ca 100 000 personer i landet som har synskada av varierande grad. Ca 10 000 stycken av dem är medlemmar i Synskadades Riksförbund, som är den största intresseorganisationen för synskadade och blinda. Cirka 400.000 personer har dyslexi och Dyslexiförbundets uppskattning är att minst en halv miljon människor har svårigheter att läsa textremsan.

Läs Frågor & svar om syntolkningsprojektet på SFI:s wepplats.

För mer information:

Malin Wahlquist, handläggare PTS, tfn 070-8114078
Elisabeth Wengström, Svenska Filminstitutet, tfn  08-665 12 37
eller projektledare Anders Westin, tfn 08-665 11 26