Ny tjänst för texttelefoni i smarta mobiltelefoner

2011-06-17

Att kunna använda texttelefoni på ett mer flexibelt sätt är starkt efterfrågat av personer som är döva eller hörselskadade. Nu lanseras tjänsten Flexitext som gör det möjligt att ringa textsamtal mellan analoga texttelefoner, datorer och smarta mobiltelefoner.

Flexitext, som också är ett utvecklingsprojekt, finansieras av kommunikationsmyndigheten PTS under utvecklingsfasen. Nu blir projektet även en tjänst som är öppen för alla som har behov av den.

Flexitext riktar sig till personer som är döva, hörselskadade eller talskadade samt personer som kommunicerar med dem. Det kan handla om att göra texttelefoni mer tillgängligt för anhöriga samt för personer inom myndigheter, sjukvården och företag. 

− PTS förhoppning är att Flexitext ska kunna få bred användning, till exempel bland handläggare och tjänstemän på andra myndigheter som har mycket direktkontakt med medborgare, säger Anna Boström, chef för konsumentmarknadsavdelningen.

Tjänsten finns i en mobilapp

Tidigare har det endast varit möjligt att ringa textsamtal mellan analoga texttelefoner. Flexitext gör att det även fungerar mellan texttelefoner och datorer med tillgång till internet och smarta mobiltelefoner. För att användarna ska kunna nyttja tjänsten på ett flexibelt sätt har en applikation, app, utvecklats för mobiltelefoner med operativsystemet Android.

Flexitext startade som ett projekt 2005 och funktionen har utvärderats kontinuerligt av en referensgrupp med representanter från olika handikapporganisationer. Projektet pågår fram till december 2013. Örebro läns landsting är leverantör av tjänsten.

För mer information:
Anna Boström, chef för enheten för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23,
e-post: anna.bostrom@pts.se
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se