Tävla i HI:s apptävling

2011-09-22

Hjälpmedelsinstitutet, HI, har startat en tävling för att uppmuntra svenska utvecklare att skapa bra och intuitiva appar och webbtjänster som kan vara ett stöd för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen (PTS) bidrar, tillsammans med andra organisationer, med prispengar.

Utgångspunkten för tävlingen är att det finns en stor potential i att utveckla mobilapplikationer (appar), och webbtjänster som kan fungera som ett stöd i vardagen för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

En jury kommer att utse tre vinnare som får coachning av en riskkapitalist och en expert på kognitiva funktionsnedsättningar. Dessutom kommer vinnarna att få 200 nedladdningar (à 50 kronor) av sin fungerande applikation. Varje vinnare får alltså en prissumma på 10 000 kronor. De vinnande bidragen kommer också att marknadsföras mot målgruppen.

Tävlingen, som går under namnet ”Developer challenge: Smart support för better life", startade den 15 september och pågår till 30 november.

Arrangörer är Almega/ IT & Telekomföretagen, Flexenita, Hjälpmedelsinsitutet, Innovationsbron, Kista Mobile & Multimedia Network, PTS, Tidningen Mobil och .Se (Stiftelsen för internet infrastruktur).

Läs utförligare information om tävlingen på Hjälpmedelsinstitutets webbplats

För mer information
Anna Boström, chef PTS enhet för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.