PTS vill hitta innovativa tjänster för handel och betalning

2011-08-22

I dag startar kommunikationsmyndighetens PTS en ny innovationstävling. PTS efterlyser förslag på smarta kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Temat för tävlingen är ”Handel och betalning för alla”.  Sista ansökningsdag är 30 september.

Innovation för alla loggaPTS inleder hösten med att för tredje gången anordna en innovationstävling. Genom tävlingen får innovativa forskare, företag och organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling, samt forskningsprojekt och studier, inom elektronisk kommunikation och post.

PTS väljer sedan ut ett antal projekt som får finansiering från myndigheten. 
 

”Handel och betalning för alla”

Den här innovationstävlingen har temat ”Handel och betalning för alla”.

– Att handla i en fysisk affär eller på nätet kan innebära svårigheter om du har någon form av funktionsnedsättning. Det kan vara svårt att använda betalterminalen i butiken, att betala p-avgiften med sin mobiltelefon eller att beställa en biljett på nätet. Vi vet att det finns mycket intressant teknik som på olika sätt skulle kunna bidra till att förbättra situationen, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.

Ansök senast 30 september

Vem som helst kan ansöka till PTS innovationstävling. Senast den 30 september ska ansökan vara inne. Därefter kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar, och välja ut vilka projekt som får finansiering från myndigheten. På PTS webbplats finns det mer information om innovationstävlingen, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter: www.pts.se/innovation 

Den digitala klyftan ska minskas

– Ett mål med PTS innovationstävlingar är att minska den digitala klyftan i samhället. Jag hoppas att vi, precis som tidigare, får in många intressanta och kreativa förslag att välja mellan. Genom PTS finansiering får innovativa företag och organisationer förutsättningar att skapa nya produkter och tjänster som förhoppningsvis leder till stor nytta för många, säger Göran Marby.

I PTS första innovationstävling, som hade ”Arbete och utbildning” som tema, var det elva vinnare som fick dela på totalt cirka 17 miljoner kronor. Intresset att delta ökade till den andra tävlingen, med temat ”Kultur och fritid”, och femton vinnare delade på sammanlagt cirka 18 miljoner kronor. 

Precis som i tidigare tävlingar efterlyser PTS särskilt förslag på kommunikationslösningar som kan användas av så många som möjligt – oavsett funktionsförmåga.

PTS är en av de myndigheter som ansvarar för att funktionshinderpolitiken förverkligas. PTS upphandlar ett antal tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten arbetar även med utvecklingsprojekt för att utvärdera användbarhet och synliggöra nya tekniska möjligheter.

För mer information
Anna Boström, chef PTS enhet för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.