Så kan surfplattor fungera för fler

2011-11-22

Surfplattor och bildtelefoner har god potential att fungera som hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Det visar en studie gjord på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS). För att det ska vara möjligt krävs dock tekniska förbättringar av bild- och textkommunikationen. 

PTS arbetar för att det inte ska behövas särlösningar, särskilda hjälpmedel, inom området elektronisk kommunikation. Målet är i stället att tjänster och produkter  ska utvecklas så att de fungerar för så många som möjligt. Denna princip brukar kallas Design för alla.  

− Att utveckla lösningar som kan användas av många grupper med olika behov behöver inte innebära en ökad kostnad. Om en bred målgrupp uppskattar till exempel en surfplatta blir den också mer konkurrenskraftig, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.

Surfplattor ger högre livskvalitet

PTS har finansierat en studie som undersöker om de allt mer populära surfplattorna kan användas av personer med läs- och skrivsvårigheter, synskadade och hörselskadade. Företaget Usify, som tilldelades stöd för att genomföra studien, utvärderade totalt nio surfplattor och tre bildtelefoner. Efter Usifys egna tester valdes två surfplattor och en bildtelefon ut för utvärdering med målgrupperna.

Många av testpersonerna i studien upplever att surfplattor medför en högre livskvalitet, därför att de med dessa blir friare och får alternativa sätt att söka och ta till sig information samt kommunicera. Däremot saknar de undersökta surfplattorna viktiga tekniska stöd för att de ska kunna ersätta andra hjälpmedel. Ett annat problem är att 3G-uppkopplingen är för instabil för att ge den trygghet som krävs.

Flera förbättringsområden

Usify har sammanställt ett antal förbättringsområden som skulle leda till att surfplattor och applikationer kan fungera bättre för de olika målgrupperna. Här är några av slutsatserna i studien.

  • Inför en funktion för tal-till-text, så att döva och personer med hörselnedsättning kan ta emot information från personer som inte kan teckenspråk. För blinda, personer som har en synnedsättning eller dyslektiker kan en tal-till-text-funktion innebära att de kan komma runt svårigheter med att använda tangentbord.
  • Utveckla funktionen för bildtelefoni så att den fungerar för döva eller personer med hörselnedsättning. Det innebär att videosamtal bör fungera med olika program och telefoner samt till förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net som förmedlar samtal mellan tal och teckenspråk med hjälp av teckenspråkstolk.
  • Inför funktion för ordbehandlare som kan varna för särskrivningar och rätta till omkastade bokstäver. Detta skulle skapa stor nytta för dyslektiker.

Läs hela rapporten.

PTS ansvarar för att de handikappolitiska målen uppfylls inom sektorn elektronisk kommunikation och post. Målet för PTS arbete är tillgänglig kommunikation för alla – oavsett funktionsförmåga.

För mer information:
Robert Hecht, handläggare, tfn: 0730665715
Malin Wahlquist, handläggare, tfn: 0708114078
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55