Skapa smarta kommunikations­lösningar för personer med dövblindhet

2011-10-24

I dag startar Post- och telestyrelsen (PTS) höstens andra innovationstävling. Som tidigare söker PTS förslag på smarta kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Temat för tävlingen är ”Underlätta vardagen för personer med dövblindhet”.  Sista ansökningsdag är 2 december.

Nu finns en ny chans för innovativa forskare, företag och andra organisationer att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling, samt forskningsprojekt och studier, inom elektronisk kommunikation.

Funktionsnedsättningarna förstärker varandra 

PTS söker i denna tävling projektförslag som kan underlätta för personer med dövblindhet. Dövblindhet är en kombinerad funktionsnedsättning som innebär att man har både hörselskada och synskada. Personer med dövblindhet behöver inte vara helt döva och blinda utan nedsättningen kan variera i grad. När de båda funktionsnedsättningarna uppträder samtidigt förstärker de varandra. Det innebär stora svårigheter i vardagen och inskränker full delaktighet i samhället.

– Personer med dövblindhet ställs inför särskilt stora utmaningar i sin kommunikation med andra människor. De har också svårt att få tillgång till olika slags information i samhället. Situationen för dessa personer skulle kunna förbättras, och den digitala klyftan minskas, om den teknik som finns kombineras med kreativa idéer, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.

Ansök senast 2 december

För att delta i tävlingen behöver man vara en juridisk person. Det är exempelvis ett aktiebolag, handelsbolag eller en ekonomisk förening. Senast den 2 december ska ansökan vara inne. Därefter kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar, och välja ut vilka projekt som får finansiering från myndigheten. De vinnande projekten har möjlighet att få upp till cirka 1 850 000 kronor.

På PTS webbplats finns det mer information om dövblindhet som funktionsnedsättning, innovationstävlingen, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter: www.pts.se/innovation 

Utvärderingsarbetet pågår parallellt

I början av hösten startade innovationstävlingen med temat ”Handel och betalning för alla” och nu pågår utvärderingsarbetet av de inkomna ansökningarna.  I PTS första innovationstävling, som hade ”Arbete och utbildning” som tema, var det elva vinnare som fick dela på totalt cirka 17 miljoner kronor. I den andra tävlingen, med temat ”Kultur och fritid”, delade femton vinnare på sammanlagt cirka 18 miljoner kronor. 

Precis som i tidigare tävlingar efterlyser PTS särskilt förslag på kommunikationslösningar som kan användas av så många som möjligt – oavsett funktionsförmåga.

PTS är en av de myndigheter som ansvarar för att funktionshinderpolitiken förverkligas. PTS upphandlar ett antal tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten arbetar även med utvecklingsprojekt för att utvärdera användbarhet och synliggöra nya tekniska möjligheter.

För mer information

E-post: innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel. 08-678 55 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.