Sociala medier kan bli mer tillgängliga

2011-01-24

Allt fler kommuner och myndigheter använder sociala medier i sin kommunikation med medborgarna. Kommunikationsmyndigheten PTS är positiv till utvecklingen att information kan spridas i fler kanaler men vill samtidigt uppmärksamma i en ny rapport att det finns tillgänglighetsproblem.

Som myndighet har PTS krav på sig att informationen på webbplatserna ska vara tillgängliga för alla, oavsett vilka förutsättningar man har. Dessutom arbetar PTS med tillgänglighet med externt fokus, exempelvis olika kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning.

Förra året finansierade PTS en studie om sociala medier och om användbarheten utifrån ett funktionshinderperspektiv. Rapporten är nu färdig och resultatet visar att samtliga sociala medier som ingick i undersökningen har tillgänglighetsproblem.

− Att fler myndigheter och kommuner kommunicerar via sociala medier innebär att information till medborgarna kan spridas i fler kanaler vilket är positivt. Samtidigt vill PTS medvetandegöra att webbplatserna inte är anpassade för personer med funktionsnedsättning, säger Anna Boström, chef för enheten för konsumentfrågor på PTS.   

Tabeller skapar problem

Det är främst personer med nedsatt kognitiv förmåga som möter direkta hinder vid användning av tjänsterna. Webbplatserna innehåller ofta mängder av funktioner och menyer och upplevs som röriga. Dövblinda har också mycket svårt att ta del av informationen. Även personer med synskada stöter på svårigheter i några av medierna.

Ett av de mest förekommande problemen är att personer som navigerar med tangentbord utestängs från en del information och funktioner. Dövblinda har också svårt att registrera sig som användare utan hjälp. Tabeller används ofta för layout och det medför att gravt synskadade som använder hjälpmedel får svårt att ta till sig information som ofta presenteras i fel ordning.  

Rapporten ger ökad förståelse

PTS arbetar kontinuerligt med att myndighetens webbplatser ska vara tillgängliga och den här rapporten har gett oss ytterligare insikt om vilka förbättringar som ganska enkelt kan göras.

− Precis som vi har haft användning av den här rapporten hoppas vi att även andra som kommunicerar via sociala medier ska ha nytta av den, säger Anna Boström.

Granskningen, som genomfördes av företaget Funka Nu, består av fem nulägesanalyser av de största sociala medierna: Facebook, Twitter, YouTube, Myspace och Flickr. En översiktlig analys har även gjorts av tio andra sociala medier.

Läs rapporten.

För mer information:
Anna Boström, chef för enheten för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23,
e-post: anna.bostrom@pts.se
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se