Delta i PTS innovationstävling Användbara medietjänster

2012-11-05

Idag kan inte alla ta del av tv, film, radio, musik, böcker och tidningar via internet. Därför startar PTS en ny tävling inom Innovation för alla. Sök senast 14 december och bidra till fler användbara medietjänster som alla kan använda – oavsett funktionsförmåga.

Våra vanor förändras och det blir en allt naturligare del i mångas vardag att se tv-program, lyssna på musik eller läsa böcker digitalt. Men många medietjänster saknar idag funktioner som exempelvis uppläst textremsa, talsyntes eller syntolkning. Bakgrundsljud, som inte går att stänga av, kan också vara störande för personer med hörselnedsättning.


− Det innebär att människor som har någon funktionsnedsättning utestängs från en stor del av utbudet. PTS ser stora möjligheter med digitaliseringen. Tack vare den snabba teknikutvecklingen har det blivit enklare att skapa medietjänster som fler kan använda, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Bidra till fler tillgängliga medietjänster

PTS söker därför i denna tävling projektförslag som kan öka möjligheten för personer med någon typ av funktionsnedsättning att konsumera tv, film, radio, musik, böcker och tidningar. Projekten ska vara inom området elektronisk kommunikation och resultatet ska bidra till fler tillgängliga och användbara lösningar inom de aktuella områdena via internet.

Information från olika organ som arbetar med dessa frågor kan man hitta här:

www.facebook.com/accessiblemedia
www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ava/Pages/default.aspx
www.w3.org/WAI/PF/HTML/wiki/Media_Accessibility_User_Requirements

Ansök senast den 14 december

Tävlingen startar den 5 november 2012 och ansökan ska vara inne senast den 14 december. Alla är välkomna att skicka in projektförslag som antingen kan vara en studie eller ett utvecklingsprojekt. En förutsättning är att sökanden har en F-skattsedel.

Läs mer om tävlingen och om hur ansökan går till här.

När ansökningstiden har gått ut kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar och välja ut vilka projekt som får finansiering från myndigheten. De vinnande projekten har möjlighet att få upp till cirka 1 800 000 kronor.
Precis som i tidigare tävlingar efterlyser PTS särskilt förslag på kommunikationslösningar som kan användas av så många som möjligt – oavsett funktionsförmåga.

PTS har finansierat 38 innovationsprojekt

Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört fyra tävlingar och finansierat 38 projekt för totalt 55 miljoner kronor. Av dessa projekt har tio hittills avslutats. En femte tävling pågår och vinnarna tillkännages i december. 

PTS är en av de myndigheter som ansvarar för att funktionshinderpolitiken förverkligas. PTS upphandlar ett antal tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten arbetar även med utvecklingsprojekt för att utvärdera användbarhet och synliggöra nya tekniska möjligheter.

För mer information
E-post: innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel. 08-678 55 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55