Delta i PTS innovationstävling Begriplighet och interaktion

2012-05-04

Idag startar Post- och telestyrelsen (PTS) en ny tävling i Innovation för alla. Denna gång är temat Begriplighet och interaktion – kommunikationslösningar för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Sista ansökningsdag är 13 juni.

Nu finns en ny möjlighet för innovativa företag och andra organisationer att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling samt studier inom elektronisk kommunikation.

Bidra till större självständighet i vardagen

PTS söker i denna tävling projektförslag som kan öka den digitala delaktigheten för personer med någon typ av kognitiv nedsättning. Projekten ska dock vara inom området elektronisk kommunikation och lösningarna ska bidra till en större självständighet i vardagen för målgruppen. 

− I denna tävling har vi fokus på en målgrupp som i vissa situationer har svårt att möta de krav som samhället ställer på en individ idag. Vår förhoppning är att vi ska få in många kreativa och intressanta förslag på lösningar som kan ge en ökad trygghet och självständighet för personer med kognitiva nedsättningar, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Begreppet kognition kommer från det latinska ordet ”cognoscere”, som betyder att lära. En kognitiv nedsättning kan yttra sig på många sätt.  Man kan ha svårt att planera, minnesproblem, koncentrationssvårigheter eller brister i språkförståelsen.

Ansök senast den 13 juni

Tävlingen startar den 4 maj 2012 och ansökan ska vara inne senast den 1Logotyp för tävlingen "Innovation för alla"3 juni.

Alla är välkomna att skicka in projektförslag som antingen kan vara en studie eller ett utvecklingsprojekt. En förutsättning är att sökanden har en F-skattsedel.

När ansökningstiden har gått ut kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar och välja ut vilka projekt som får finansiering från myndigheten. De vinnande projekten har möjlighet att få upp till cirka 1 850 000 kronor.

Läs mer om tävlingen och om hur ansökan går till här.

Precis som i tidigare tävlingar efterlyser PTS särskilt förslag på kommunikationslösningar som kan användas av så många som möjligt – oavsett funktionsförmåga.

PTS har finansierat 38 innovationsprojekt

Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört fyra tävlingar och finansierat 38 projekt för totalt 55 miljoner kronor. Av dessa projekt har sju avslutats.

PTS är en av de myndigheter som ansvarar för att funktionshinderpolitiken förverkligas. PTS upphandlar ett antal tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten arbetar även med utvecklingsprojekt för att utvärdera användbarhet och synliggöra nya tekniska möjligheter.

För mer information
E-post: innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel. 08-678 55 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55