Fem vinnare i PTS innovationstävling ”Handel och betalning för alla”

2012-02-21

Post- och telestyrelsen (PTS) har nu utsett fem vinnare i innovationstävlingen ”Handel och betalning för alla”. Vinnarna tilldelas finansiering på sammanlagt nära fem miljoner kronor under två år.

I augusti 2011 utlyste PTS en innovationstävling med temat ”Handel och betalning för alla”. Tävlingen innebär att innovativa forskare, företag och organisationer får möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling, samt forskningsprojekt och studier, inom elektronisk kommunikation.

Av de inkomna ansökningar valde PTS ut ett antal som fick genomföra en förstudie, med syftet att säkra att det finns rätt förutsättningar för att genomföra projekten på önskat sätt och med önskat resultat. Efter att ha utvärderat samtliga förstudier har nu PTS beslutat vilka projekt som ska få finansiering. 

  • Abuni                 
  • ETU
  • Funka Nu
  • Mataffären
  • Pitney Bowes

Finansiering i två år

De olika projekten tilldelas mellan omkring en 350 000 och 1,7 miljoner kronor. Arbetet med projekten påbörjas direkt och kommer att finansieras av PTS i som längst två år.

Mer information om vinnarna. 

– Det kommer att bli spännande att följa utvecklingen av de här projekten. Förhoppningen är att de på sikt ska kunna bli väl fungerande tjänster som bidrar till att underlätta i vardagen för personer med funktionsnedsättning, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

De vinnande projekten kommer att få diplom i samband med en ceremoni på Norra Latin, City Conference Center den 9 maj. Då kommer också vinnarna i innovationstävlingen "Underlätta vardagen för personer med dövblindhet" att tillkännages.

Mer information
Anna Boström, chef PTS enhet för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55