Finnes: drygt 1,8 miljoner potentiella nya biobesökare

2012-05-31

Filminstitutet utlyser idag ett stöd riktat till teknikleverantörer som ska skapa biograftjänster för personer med synnedsättning och/eller läs- och skrivsvårigheter. Projektet genomförs i samverkan med Post- och telestyrelsen på uppdrag av regeringen. 

För personer med synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter är film på bio inget nöje. Många har svårt att läsa textremsor och följa med i handlingen. Filminstitutet (SFI) och Post- och telestyrelsen (PTS) har därför fått i uppdrag av regeringen att göra bio tillgänglig för fler.

Nu söker SFI förslag på tekniska helhetslösningar för att föra över ljudspår till biobesökare som har synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter utan att övrig publik märker det under filmvisningen. Totalt rör det sig om drygt 1,8 miljoner potentiella nya biobesökare.

"Frihet att gå när man vill"

Förhoppningen är att framtidens biografer kan erbjuda visningar med uppläst textremsa på utländska filmer och ett särskilt ljudspår som berättar vad som sker - så alla kan få samma möjlighet till film på bio.

Det här betyder jättemycket. Frihet att gå när man vill med vänner och familj, istället för som nu när det är särskilda syntolkvisningar, säger Karin Hjalmarsson, Synskadades Riksförbund.

 

Inger Rålenius, Dyslexiförbundet, är också positiv till projektet.  

− Som det är nu tappar jag sammanhanget på bio. All kraft går åt till att läsa texten. Jag tappar själva filmen. Med texten uppläst kan jag njuta av själva filmen, hänga med och inte vara stressad.

Sök före 13 juli

Sista ansökningsdatum är 13 juli. Ansökningsblanketter och mer information på: www.sfi.se/tillgangligbio

PTS bedriver ett antal utvecklingsprojekt för att ta fram nya tekniska lösningar för personer med funktionsnedsättning. Tävlingen Innovation för alla är en del av detta arbete.

För mer information:
Lisa Wacklin, projektledare
lisa.wacklin@sfi.se, 070-728 81 21

Anders Westin, projektadministratör
anders.westin@sfi.se, 08-665 11 26

Eller tillgangligbio@sfi.se

Malin Wahlquist, handläggare PTS
malin.wahlquist@pts.se, 070-8114078

 

Bild på Inger Rålenius och Karin Hjalmarsson utanför Filmhuset.

Inger Rålenius  och Karin Hjalmarsson utanför Filmhuset. Foto: Helena Kaasik