Inbjudan till dialogmöte om alternativ telefoni

2012-04-20

Regeringen har som mål att vanliga konsumentprodukter ska kunna ersätta särskilda hjälpmedel som exempelvis bildtelefoner. Den 4 maj bjuder Post- och telestyrelsen (PTS) och Hjälpmedelsinstitutet (HI) in till ett dialogmöte för att diskutera vad det skulle innebära för användarna.

Varje år får landstingen cirka 25 miljoner kronor av regeringen för att ge personer som behöver möjlighet till alternativ telefoni. Det handlar oftast om förskrivning av bildtelefoner till personer som talar teckenspråk.

Post- och telestyrelsen (PTS) och Hjälpmedelsinstitutet (HI) har fått i uppdrag av regeringen att utveckla användandet av alternativ telefoni, ”Alternativ telefoni – från särlösning till lösning”. Uppdraget pågår till och med februari 2013.

Landstingen och teknikutvecklare bland målgrupperna

Den 4 maj arrangerar PTS och HI ett dialogmöte för att diskutera vad en förskrivning av konsumentprodukter kan innebära för användarna. Målgrupper för mötet är handikapporganisationer, myndigheter, landsting, IT- och telebolag, terminaltillverkare, teknikutvecklare och andra intressenter.

- Vi vill diskutera vilka möjligheter och begränsningar som finns för att personer med funktionsnedsättning i högre utsträckning ska kunna använda vanliga konsumentprodukter i sin kommunikation, säger Robert Hecht, handläggare på PTS enhet för konsumentfrågor.

Diskussionerna leds av Göran Hedström från företaget A-focus AB. Läs mer på Hjälpmedelsinstitutet webbplats om vilka frågor som ska diskuteras.


Tid: kl. 13-16, 4 maj 2012

Plats: Post- och telestyrelsen, Valhallavägen 117 i Stockholm

 

Anmälan

Anmäl ditt deltagande till dialog@a-focus.se senast den 26 april.

Varmt välkommen!

Kontakt:

Göran Hedström, goran.hedstrom@a-focus.se

Robert Hecht, Robert.Hecht@pts.se

Andreas Richter, Andreas.Richter@hi.se