Sju vinnare i PTS innovationstävling ”Underlätta vardagen för personer med dövblindhet”

2012-04-24

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett sju vinnare i Innovation för alla, i tävlingen ”Underlätta vardagen för personer med dövblindhet”. Vinnarna tilldelas en sammanlagd finansiering på drygt 10 miljoner kronor under två år.

PTS har nu beslutat vilka projekt som ska få finansiering i tävlingen Innovation för alla med temat ”Underlätta vardagen för personer med dövblindhet”. De sju vinnarna tilldelas mellan omkring en 350 000 och 1,7 miljoner kronor. Arbetet med projekten påbörjas direkt och kommer att finansieras av PTS i som längst två år.


• Logotyp för tävlingen "Innovation för alla"Dolphin Computer Access
• Raftech
• Polar Print
• Santa Anna
• DSV Stockholms universitet
• Örebro universitet
• Örebro läns landsting

Läs mer om vinnarna.

Stor grupp har nytta av lösningarna

I Sverige finns cirka 1500 personer med dövblindhet. Men om man även räknar in äldre med nedsatt syn och hörsel är gruppen betydligt större. Då gruppen har en kombination av funktionsnedsättningar ger det svårigheter i vardagen och inskränker full delaktighet i vardagen.

− Vi är glada över att återigen ge stöd till projekt som bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan bli mer digitalt delaktiga. Vår förhoppning är att det på sikt ska bli väl fungerande tjänster som kommer målgruppen till nytta, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.

De vinnande projekten kommer att få diplom i samband med en ceremoni den 9 maj på Norra Latin i Stockholm. Då tilldelas även vinnarna i tävlingen ”Handel och betalning för alla” diplom. 

Så gick tävlingen till

I slutet av oktober gick utlysningen ut då PTS sökte innovativa, användbara och tillgängliga kommunikationslösningar för personer med dövblindhet. Av de inkomna ansökningarna valde PTS ut ett antal som fick göra en förstudie, med syftet att säkra att det finns rätt förutsättningar för att genomföra projekten på önskat sätt och med önskat resultat.

I utvärderingsarbetet har PTS använt sig av ett expertråd, med representanter för användargrupperna och personer med teknik- och branschkunskaper, som har deltagit i bedömningen av ansökningarna. 

Minst en gång om året anordnar PTS en innovationstävling, som går under namnet "Innovation för alla". Genom tävlingen får universitet, högskolor, forskningsinstitut och företag möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling samt studier.

Mer information:
Anna Boström, chef PTS enhet för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55