Skapa appar för tillgängligare bio

2013-01-08

Svenska Filminstitutet (SFI) söker förslag på appar som gör att personer med synnedsättning eller lässvårigheter bättre kan uppleva film på bio. Utlysningen sker i samverkan med PTS inom ramen för regeringsuppdraget Tillgänglig bio.

I utlysningen, som startade 4 januari 2013, söker SFI förslag på appar för de tekniska lösningar som tidigare har utvecklats inom uppdraget. Den app som bedöms att bäst svara upp mot de uppställda kraven erbjuds ett stöd om högst 75 000 kronor. Sista ansökningsdatum är 28 januari.

På SFI:s webbplats finns mer information om utlysningen.

Om uppdraget Tillgänglig bio

I januari 2011 fick PTS och SFI i uppdrag av regeringen ”att genomföra ett projekt som syftar till att utveckla ett system för syntolkning av film på digitala biografer för att öka tillgängligheten till film för synskadade. Möjligheten att använda tekniken för andra grupper med särskilda behov, till exempel dyslektiker ska också beaktas”.

För mer information:
Lisa Wacklin, projektledare SFI
lisa.wacklin@sfi.se, 070-728 81 21

Anders Westin, projektadministratör SFI
anders.westin@sfi.se, 08-665 11 26

Eller tillgangligbio@sfi.se

Malin Wahlquist, handläggare PTS
malin.wahlquist@pts.se, 070-8114078