PTS arrangerar ”Simulera webben”, ett hackathon om webbtillgänglighet, den 15 mars

2016-02-15

PTS bjuder in till ett hackathon för att sprida kunskap om webbtillgänglighet och få fram fler idéer och lösningar på hur internet kan fungera ännu bättre för alla användare.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla ska kunna använda internet och kommunikationstjänster – oavsett funktionsförmåga. Därför arrangerar PTS nu ett hackaton i samarbete med Openlab och föreningarna Stimdi och Dataföreningen. Syftet är att sprida kunskap om webbtillgänglighet och att stimulera idéer som kan bidra till att internet fungerar lika bra för alla.

Webbplatser upplevs olika för olika besökare. Av den anledningen testas de i olika webbläsare och enheter. Ofta med hjälp av simulatorer, eftersom det är svårt för en webbutvecklare att själv ha tillgång till alla varianter. Men det är mindre vanligt att testa hur andra variationer mellan användare påverkar upplevelsen av webben. Till dessa variationer hör till exempel färgblindhet, dyslexi, stress, språkkunskaper och olika rörelsenedsättningar.

På ”Simulera webben” ligger fokus på tillgänglighet och programmet innehåller bland annat inspirerande exempel och möjligheter att uppleva hur personer med funktionsnedsättning använder webben. Dessutom arrangeras en kreativ workshop i syfte att ta fram en idé eller prototyp för en tjänst eller ett verktyg som skulle kunna simulera hur en person med funktionsnedsättning upplever webben.

Ett hackathon är en mötesplats där personer med olika bakgrund och kompetenser arbetar tillsammans med att utveckla och skapa lösningar, för en förutbestämd utmaning, under en tidsbegränsad period.

Tid: 08.30- 17.30, efterföljande mingel och middag 17.30-20.00

Plats: Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm

Här kan du anmäla dig och läsa mer:  http://simulerawebben.pts.se/

För mer information:
Pär Lannerö:  073-944 20 43 eller par.lannero@pts.se  
PTS presstjänst: 08-678 55 55