Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Fiberförening får rätt att använda Telias kanalisation

2017-07-27 PTS har fattat beslut i tvistlösningsärende.

Ett år med nätneutralitetsregler – PTS sammanfattar sitt arbete

2017-06-26 Myndigheten rapporterar sina åtgärder utifrån det nya regelverket

Fler snabba bredbandbandsabonnemang i Sverige jämfört med andra EU-länder

2017-06-22 Telekomstatistik för 2016 från fem nordiska och tre baltiska länder finns nu i vår statistikportal.

Kommande samråd om ny kalkylmodell

2017-06-22 PTS genomför samråd kring den nya kalkylmodellen för det fasta nätet.

Telias prissättning uppfyller skyldighet

2017-06-21 Telias prissättning uppfyller skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet.

Preliminära förslag till marknadsavgränsning på bredbandsmarknaderna

2017-06-16 PTS efterfrågar nu marknadens synpunkter på preliminära förslag till marknadsavgränsning.

Rapport om regleringens funktion på bredbandsmarknaderna

2017-05-19 PTS har tagit fram en teoretisk rapport om hur kan påverka utfallet för konsumenterna.

PTS begär in information relaterad till nätneutralitetsregler

2017-05-15 Myndigheten har begärt information i två nya ärenden

PTS föreslår 5 Mbit/s som ny grundnivå för internethastighet

2017-05-02 PTS har haft regeringens uppdrag att utreda och föreslå ny nivå för grundläggande internethastighet.

Med rätt insatser når vi bredbandsmålen

2017-05-02 Det framgår i PTS uppföljning av bredbandsmålen som idag lämnats till regeringen.

Sida 1 av 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »