PTS yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige

2003-09-24

PTS har lämnat sitt yttrande över utredningens förslag kring ny lagstiftning för den svenska toppdomänen .se.