Rapport om Internet och lagen om elektronisk kommunikation

2003-10-06

PTS har på uppdrag av regeringen sammanställt en rapport om lagen om elektronisk kommunikation och dess möjliga konsekvenser för Internetoperatörer.

I rapporten ges en överblick över de bestämmelser och skyldigheter som följer av EkomL med fokus på Internetoperatörer och i övrigt för funktioner av betydelse på Internetmarknaden. I rapporten bedöms också kortfattat de konsekvenser som dessa bestämmelser och skyldigheter kan innebära för Internetoperatörerna.

Rapport