Fler drabbas av säkerhetsproblem på Internet trots ökat skydd

2004-12-21

Sju av tio Internetanvändare har drabbats av SPAM, virus och andra säkerhetsproblem när de använder Internet trots att andelen användare som vidtar åtgärder för att skydda sig ökar. Det visar en undersökning som PTS låtit Temo genomföra.

Andelen användare som vidtar åtgärder för att skydda sig när de är ute på Internet har ökat från 75 procent förra året till 86 procent i år. Den vanligaste åtgärden är att användaren installerar ett antivirusprogram eller brandvägg. De som inte vidtar några åtgärder för att skydda sig anger främst att detta beror på att de använder Internet så lite att de inte tycker det är någon idé. Andra orsaker är att de tror sig använda Internet på ett säkert sätt eller att de inte vet hur man gör för att skydda sig.

PTS individundersökning ”Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation görs i år för tredje året i rad. En enkät har skickats ut till 3.000 slumpmässigt utvalda personer som får svara på frågor om fast och mobil telefoni och Internet. Genom undersökningen vill PTS få bättre kunskaper om hur konsumenterna ser på tele- och IT-marknaden. Kunskaperna använder PTS i arbetet att främja konkurrensen inom området.

Se hela undersökningen (pdf, öppnas i nytt fönster)

På PTS webbplats för Internetsäkerhet, www.pts.se/internetsakerhet finns information om Internetsäkerhet och tips och råd om hur man surfar säkrare.