Många sårbarheter i Microsoftprodukter

2004-10-13

Microsoft har offentliggjort ett flertal sårbarheter i ett antal av sina produkter. Flera versioner av Windows, Internet Explorer, Office-paketet, IIS och Exchange Server är sårbara. Vissa sårbarheter anses vara av kritisk karaktär. Microsoft har släppt uppdateringar för att avhjälpa sårbarheterna.