Rapport: Information om störningar i elektroniska kommunikationer

2004-06-24

Operatörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer sprider i varierande grad störningsinformation till sina kunder.

PTS har talat med operatörer om störningsorsaker, störningsfrekvens, informationsspridning och förslag till åtgärder.

Läs rapporten